Wetgeving lachgas

De Warenwet

De Warenwet geldt voor alle producten waarvoor geen specifieke regels zijn opgesteld. Producenten zijn hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving van voorschriften. Als het blijkt dat die producten vervolgens voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, dan kan de NVWA alleen optreden als er een groot gevaar bestaat voor de gezondheid of veiligheid van personen.

De Warenwet stelt dat een product bij het gezien zijn bestemming te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of veiligheid mag opleveren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd onderzoek te doen naar de risico’s van het gebruik van lachgas. Uit dit onderzoek is gebleken dat incidenteel recreatief gebruik niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor ernstige gezondheidsrisico’s en er is geen reden voor handhavend optreden door de NVWA op grond van de Warenwet.

Recreatief gebruik van lachgas

Hier gaat het om gebruik van lachgas als partydrug. Dit fenomeen komt steeds vaker voor, zowel in het uitgaansleven als in de privésfeer. Het lachgas is afkomstig uit de lachgas tanks en zilverkleurige gaspatronen die bedoeld zijn voor slagroomspuitbussen en crackers. Het lachgas wordt vanuit de gaspatronen en de tanks overgebracht in ballonnen en verhandeld tijdens feestjes e.d. met als doel daarmee een psychedelisch effect op te wekken. Bij recreatief gebruik van lachgas is er sprake van gebruik voor een toepassing waarvoor de gaspatroon niet door de fabrikant is bedoeld en in de handel gebracht.

Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gebruik van lachgas voor recreatief gebruik

Slagroomspuiten, crackers en lachgaspatronen zijn in principe veilig voor het beoogde doel. De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van lachgas uit deze patronen, bijvoorbeeld als partydrug.

Toepassen of verhandelen van lachgas voor een ander doel dan waarvoor de fabrikant het heeft gemaakt is niet per definitie illegaal. Er zal door degene die het voor andere doeleinden verhandelt wel moeten worden nagegaan of het ook veilig kan worden gebruikt door de mensen aan wie het product wordt verhandeld.

Het is de verantwoordelijkheid van degene die lachgas verstrekt dat het product voldoet aan de eisen van de Warenwet. Het product mag op basis van art. 18 onder a. van de Warenwet gezien haar bestemming te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of veiligheid opleveren.

Om na te gaan of na de wijziging van de status van het lachgas voor recreatief gebruik handhavend optreden nodig is tegen de verhandeling van deze ‘waren’ op basis van de Warenwet, is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nagegaan of er sprake is van een ernstig gezondheidsrisico. Gelet op de uitkomst van de indicatieve risico-inschatting van het RIVM is er voor de NVWA geen reden om handhavend op te treden. Er is echter geen rekening gehouden met de setting waar het gebruikt wordt en de mogelijke risico’s bij combigebruik.

Bronnen

Kijk voor meer informatie over lachgas en de risico’s ervan op deze website.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 1 januari 2019.

De Warenwet

De Warenwet geldt voor alle producten waarvoor geen specifieke regels zijn opgesteld. Producenten zijn hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving van voorschriften. Als het blijkt dat die producten vervolgens voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, dan kan de NVWA alleen optreden als er een groot gevaar bestaat voor de gezondheid of veiligheid van personen.

De Warenwet stelt dat een product bij het gezien zijn bestemming te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of veiligheid mag opleveren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd onderzoek te doen naar de risico’s van het gebruik van lachgas. Uit dit onderzoek is gebleken dat incidenteel recreatief gebruik niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor ernstige gezondheidsrisico’s en er is geen reden voor handhavend optreden door de NVWA op grond van de Warenwet.

Recreatief gebruik van lachgas

Hier gaat het om gebruik van lachgas als partydrug. Dit fenomeen komt steeds vaker voor, zowel in het uitgaansleven als in de privésfeer. Het lachgas is afkomstig uit de lachgas tanks en zilverkleurige gaspatronen die bedoeld zijn voor slagroomspuitbussen en crackers. Het lachgas wordt vanuit de gaspatronen en de tanks overgebracht in ballonnen en verhandeld tijdens feestjes e.d. met als doel daarmee een psychedelisch effect op te wekken. Bij recreatief gebruik van lachgas is er sprake van gebruik voor een toepassing waarvoor de gaspatroon niet door de fabrikant is bedoeld en in de handel gebracht.

Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gebruik van lachgas voor recreatief gebruik

Slagroomspuiten, crackers en lachgaspatronen zijn in principe veilig voor het beoogde doel. De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van lachgas uit deze patronen, bijvoorbeeld als partydrug.

Toepassen of verhandelen van lachgas voor een ander doel dan waarvoor de fabrikant het heeft gemaakt is niet per definitie illegaal. Er zal door degene die het voor andere doeleinden verhandelt wel moeten worden nagegaan of het ook veilig kan worden gebruikt door de mensen aan wie het product wordt verhandeld.

Het is de verantwoordelijkheid van degene die lachgas verstrekt dat het product voldoet aan de eisen van de Warenwet. Het product mag op basis van art. 18 onder a. van de Warenwet gezien haar bestemming te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of veiligheid opleveren.

Om na te gaan of na de wijziging van de status van het lachgas voor recreatief gebruik handhavend optreden nodig is tegen de verhandeling van deze ‘waren’ op basis van de Warenwet, is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nagegaan of er sprake is van een ernstig gezondheidsrisico. Gelet op de uitkomst van de indicatieve risico-inschatting van het RIVM is er voor de NVWA geen reden om handhavend op te treden. Er is echter geen rekening gehouden met de setting waar het gebruikt wordt en de mogelijke risico’s bij combigebruik.

Bronnen

Kijk voor meer informatie over lachgas en de risico’s ervan op deze website.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 1 januari 2019.

Logo Lachgastaxi Amsterdam Wit
× Wat wil je vandaag bestellen?

Betrouwbaar, snel en altijd bereikbaar!